วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แสดงความคิดเห็นเกียวกับweblog

        จากที่เธอได้เรียนวิชาการจัดการชั้นเรียนโดยใช้WeblogหรือฺBlog ผู้เรียนเห็นว่าการใช้งานนี้มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร  ให้แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่  เพื่อจะนำไปพัฒนาใช้ในโอกาสต่อไป แสดงความคิดเห็นให้ก่อนสอบจะเป็นคะแนนช่วยเพิ่มเติ่ม
จุดเด่นของการนำWeblogมาใช้กับการเรียนวิชาการบริหารจัดการในชั้นเรียนดังนี้

1.เป็นความรู้ใหม่ที่นักศึกษาสามารถนำไปใช่ในการเรียนการสอนในอนาคต
2.ทำให้นักศึกษาได้รู้จักนวัตกรรมใหม่แล้วยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆมากมายอีกด้วย
3.เป็นสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง 
4.เป็นสื่อที่ช่วยให้นักศึกษาใช้เวลาว่างได้อย่างคุมค่า
5. Weblog นี้ยังทำให้นักศึกษาได้มีผลงานเอาไว้เป็นความภาคภูมิใจในการเรียนว่าได้มีผลงานที่ดี ได้แสดงผลงานออกสู่เครือข่ายการศึกษาไร้พรหมแดน
6.เป็นสื่อนอกห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและยังเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วยังสามารถให้สื่อนี้พัฒนาให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาอีกด้วย
จุดด้อยในการนำWeblogมาใช้ในการเรียนวิชาการบริหารจัดการในชั้นเรียนดังนี้
1.ในการใช่สื่อWeblog ต้องคำนึงถึงสันญานอินเตอร์เน็ต เพราะถ้าไม่มีสันญานอินเตอร์เน็ตก็จะใช้สื่อประเภทนี้ไม่ได้
2.ในการใช่สื่อWeblog นักศึกษาไม่มีคอมฯ เพราะฉะนั้นอาจารย์ควรที่จะจัดหาห้องเรียนที่มีคอมฯเพียงพอตอนักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น